Com agents socials de la comunitat educativa, les famílies, tutores i tutors som una peça clau per a garantir l’èxit escolar dels nostres fills i filles.
Som un grup de mares i pares amb ganes i il·lusió de fer l’acompanyament a l’alumnat des de l’AMPA.
En l’etapa de la secundària és molt important ser-hi, des de la complicitat i la confiança.
PARTICIPA, tothom hi suma!!

Federacions d’AMPA

Les associacions de pares i mares s’organitzen en federacions.

  • Federació d’associacions de pares d’alumnes de Catalunya (FAPAC)
  • Federació d’associacions de pares d’alumnes d’educació secundària (FAPAES)
  • Federació d’associacions de pares d’escoles lliures (FAPEL)
  • Confederació cristiana d’associacions de pares d’alumnes de Catalunya (CCAPAC)
  • Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes amb discapacitat intel·lectual (DINCAT-FAMPADI)
  • Federació d’associacions de pares i mares de l’agrupació escolar catalana (AFAEC)